Onze dienstverlening berust op kennis, ervaring en gunstige tarieven.
Dit geldt voor alle fiscaal-juridische adviezen en diensten aan ondernemers en particulieren.

Direct en persoonlijk contact met zo weinig mogelijk eigen inspanning voor onze  klanten. 
Altijd met zorgvuldige afstemming op branche en persoonlijke situatie. 

Advisering en dienstverlening professioneel, flexibel en met unieke condities, zoals voor startende ondernemers en oudere of sociaal zwakkere particulieren.

                                                                                                                                                                   
In onze praktijk bieden wij deskundige advisering en diensten op het gebied van belastingen op inkomen en vermogen, evenals bij de administratieve organisatie en begeleiding van ondernemingen. De praktijk is verder gespecialiceerd in fiscale en juridische bijstand voor particulieren. Hiertoe behoren
alle handelingen op het gebied van fiscale, financiële en sociale rechten en plichten bij de overheid. In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen ligt het accent van onze dienstverlening meer op de sociale betrokkenheid dan op het winstoogmerk. Daarvoor voeren wij met succes ons MBD Project. Dat betekent professionele diensten tegen geringe tarieven, zowel voor ondernemers als particulieren

Wij beschikken over vele jaren daadwerkelijke ervaring. Duizenden klanten hebben wij samen met collega's en medewerkers langs fiscale en financiële klippen geloodst. Van hele generaties klanten hebben wij het vertrouwen genoten bij het behartigen van hun financïele- en belastingbelangen. Heeft ook u, ondernemer of particulier, vaak het gevoel alleen te staan in een steeds ingewikkelder maatschappij met oneindig veel regels en voorschriften? Laat ons dan ook uw vertrouwen verdienen en neem vrijblijvend contact op voor deskundige raad en daad.

Logo transparant 125        Onze praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Belastingwetenschap

Adres

Gebouw 't Anlopien
Hoofdweg 169-A
8474 CD  Oldeholtpade

Contact

(T) 0561 853548  (M) 06 28703030
(E) info@jansen-belastingpraktijk.nl
(W) www.jansen-belastingpraktijk.nl

Bedrijfsgegevens

Belastingconsulent  reg.nr. 668060
Handelsregister KvK nr.  66355591
Omzetbelasting  NL001218230B10