Project Maatschappelijk Betrokken Dienstverlening (MBD)

Maatschappelijk Betrokken Dienstverlening staat voor het vrijwillig investeren van fiscale en juridische expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving.

Ofwel "Social Return on Investment

Maatschappelijk betrokken dienstverlening ? Wat en voor wie is dat en wat kun je er mee MBD is een initiatief van onze praktijk voor een bijzonder hulpverleningsproject op fiscaal en juridisch terrein. Het gaat om het verlenen van professionele bijstand aan sociaal en economisch zwakkeren.Het project richt zich op particulieren en kleine zelfstandigen die als gevolg van ziekte, ongeval, of echtscheiding, maar ook door faillissement of zelfs door een erfenis (!) in fiscale en/of juridische problemen zijn geraakt.Het gaat in het project om relatief ingewikkelde situaties zoals bewijs-, bezwaar- en beroeps-procedures. Dus niet om de eerstelijns hulp aan particulieren, bijvoorbeeld het invullen van eenvoudige belastingaangiften en formulieren. Daarvoor zijn er voldoende vrijwilligers die (bijna) kosteloze hulp bieden

 

 


Het MBD project is er ook voor ondernemers, meestal kleinere winkeliers,
zzp’rs en handelaren die niet de kosten kunnen dragen van dure accountants en belastingadviseurs. Bijvoorbeeld in geval van begeleiding en ondersteuning bij de start van een onderneming. Ook bij staking door opvolging, overlijden of faillissement kan de inzet van professionele bijstand noodzakelijk zijn. Het MBD project levert de gespecialiseerde professionele bijstand die je van kantoren met hoogopgeleide accountants en fiscalisten mag verwachten. De MBD projecttarieven zijn echter gebaseerd op een elementaire vergoeding en de praktijkkosten. Deze tarieven zijn in vergelijking met de reguliere branche-tarieven zeer gering en ook dankzij subsidiëring in veel gevallen zelfs 50% - 75% lager. Niet iedere particulier of ondernemer kan deelnemen aan het project. 

 

   

Deelname is voorbehouden aan inwoners van de vestigingsgemeenten West- en Ooststellingwerf. Er gelden normen 
voor inkomen en vermogen. Het belang is incidenteel en afgebakend. Er geldt een project maximum en de  Algemene Praktijkvoorwaarden zijn van toepassing. Iedereen kan echter een vrijblijvend verzoek doen om na toetsing te worden toe-gelaten tot het MBD project. Ook verwijzingen door
maat-
    schappelijke en sociale instellingen worden in behandeling genomen. Het initiatief van dit MBD project berust op de visie dat lang niet iedereen deelneemt aan de kennelijke groei en bloei van onze economie. Ook wij moeten ons, net als vele andere grote en kleinere dienst-verleners, bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor sociale en maatschappelijke betrokkenheid als onderdeel van onze bedrijfsvoering en imago…

 

 
What do you want to do ?
New mail

Adres

Gebouw 't Anlopien
Hoofdweg 169-A
8474 CD  Oldeholtpade

Contact

(T) 0561 853548  (M) 06 28703030
(E) info@jansen-belastingpraktijk.nl
(W) www.jansen-belastingpraktijk.nl

Bedrijfsgegevens

Register Belastingadviseurs 
Handelsregister KvK nr.  82.60.29.13

Omzetbelasting  NL001218230B10

 
What do you want to do ?
New mail