MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN DIENSTVERLENING MBD

Achter deze misschien wat wollige titel gaat een doordachte filosofie schuil.
Een filosofie waarop al tientallen jaren de relatie met onze klanten is gebouwd, namelijk vertrouwen en betrokkenheid.
In onze praktijk zijn de klanten ook onze partners. Samen met deze partners hebben wij een gemeenschappelijk doel:
het opbouwen en onderhouden van wederzijds vertrouwen en waardering. 

Voor dat vertrouwen is EQ nodig, ofwel Emotionele Intelligentie.
Dat is het instrument om het vertrouwen in de relatie tussen de klant en de adviseur op gelijk niveau te brengen en daar mee om te gaan.
Het resultaat is een situatie van wederzijdse waardering en het vertrouwen. In modern Engels ook wel genaamd
Trusted Advice.
Deze filosofie van Trusted Advice is het fundament van de dienstverlening.
De maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich in passende voorwaarden en condities.

Wat zijn dan die maatschappelijk betrokken voorwaarden en condities?
Al onze overeenkomsten of afspraken zijn bijvoorbeeld vrij van bindende verplichtingen op het gebied van duur en opzegging.
Daarom spreken wij bijvoorbeeld bij onze dienstverlening niet van een overeenkomst, maar van een deelneming.
Zonder minimale duren of volumen en zonder opzegtermijnen.

Maatschappelijk betrokken zijn ook de tarieven, welke in veel situaties zijn gebaseerd op een heel beperkt winstoogmerk.

Erg populair is ons MBD Belasting Servicepakket.
Zo’n MBD Servicepakket omvat vrijwel alle taken waar de belastingplichtige mee te maken heeft.
Het belangrijkste onderdeel van het MBD Pakket is misschien wel de permanente zorg in de vorm van een abonnement. tegen vaste (jaar)prijs.
Laag drempelig, maatschappelijk en sociaal betrokken.

Heeft u interesse in een dergelijke vorm van dienstverlening?
Vraag dan een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek en wordt ook Partner van onze MBD filosofie……

Adres

Postadres
Voorkamp 6
8474 AG  Oldeholtpade (Fr)

Contact

(M) 06 28703030
(E) info@jansen-belastingpraktijk.nl
(W) www.jansen-belastingpraktijk.nl

Bedrijfsgegevens

MBD Belastingadviseurs
Handelsregister KvK nr.  82.60.29.13
Omzetbelasting  NL001218230B10