Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website jansen-belastingpraktijk.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website jansen-belastingpraktijk.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Jansen-Belastingpraktijk.nl en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Jansen-Belastingpraktijk.nl en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos en ononderbroken zal functioneren. Jansen-Belastingpraktijk.nl en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoorde) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden en diensten
Wanneer Jansen-Belastingpraktijk.nl en de houder van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dat niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen wordt aanbevolen. Jansen-Belastingpraktijk.nl en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Jansen-Belastingpraktijk.nl en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Logo transparant 125

Adres

Postadres
Voorkamp 6
8474 AG  Oldeholtpade (Fr)

Contact

(M) 06 28703030
(E) info@jansen-belastingpraktijk.nl
(W) www.jansen-belastingpraktijk.nl

Bedrijfsgegevens

MBD Belastingadviseurs
Handelsregister KvK nr.  82.60.29.13
Omzetbelasting  NL001218230B10