Belastingaangifte- en adviespraktijk speciaal voor particulieren
                                       Raad en Daad voor alle belasting- en financiële zaken

Aangiften Inkomstenbelasting en premie Volksverzekeringen
De belastingaangifte is ieder jaar weer een gebeurtenis met veel impact.
Een groot deel van de Nederlanders lost de klus op door de aangifte zelf te doen of het over te laten aan een familielid, vriend of bekende en hup klaar is Kees... 
Dat gaat vaak goed, want in een normale situatie kan er niet zo veel misgaan. Maar, wat is nog normaal? Steeds vaker loert er een flink gevaar met als gevolg veel (financiële) narigheid tot wel jaren achteraf. Een bekend voorbeeld zijn ontvangen betalingen uit een PGB (persoonsgebonden budget) voor zorg en begeleiding. Of de niet goed ingeschatte gevolgen van de verkoop van een huis op de aftrekbare hypotheekrente. Velen maken ook gebruik van een voorlopige maandelijkse teruggaaf die achteraf veel te hoog blijkt te zijn geweest. Vervelend niet alleen die belastingaanslag achteraf, maar ook allemaal situaties die onvoorzien van invloed zijn op bijvoorbeeld de toeslagregelingen, alimentatie, studiebeurs, enz.

Het is belangrijk om bij iedere belastingaangifte niet alleen terug te kijken, maar vooral om zo vroeg en nauwkeurig mogelijk
vooruit te kijken en zo nodig maatregelen te nemen!  Daar is kennis van zaken, veel ervaring en vooral ook aandacht voor nodig. Dat kan men niet altijd van zich zelf of van anderen, hoe goed bedoeld ook, verwachten.
In onze praktijk bieden wij u de kennis, ervaring en aandacht die u nodig heeft. Dat is niet gratis, maar door onze werkwijze absoluut verantwoord en dankzij de bijzondere condities voor iedereen betaalbaar. In onze praktijk blijft niemand in de kou staan.
Klik hier voor Tarieven en condities particulieren.

Procedures bij Belastingdienst, Gerechtshoven en andere overheidsinstellingen
Niet erg vaak, maar soms klopt het niet. Dat is vervelend, maar meestal kunnen wij de zaak dan oplossen zonder extra kosten.
Bent u het er echt niet mee eens, dan komen wij voor u professioneel in actie. Wij hebben veel ervaring met bezwaarprocedures bij de Belastingdienst en beroepszaken bij de Belastingkamer en het Gerechtshof.
Het kan ook zijn dat u een aanslag niet of niet op tijd kunt betalen. Wij regelen dan voor u een passende uitstel- of betalingsregeling.
Alle procedures worden door ons als uw gemachtigde gevoerd. U hoeft daar zelf verder niets aan te doen.

Mediation is het alternatief voor fiscaal juridische procedures.
In vaak uitzichtloze geschillen met de Belastingdienst en situaties die zich al maar voortslepen is het vaak zinvol om te kiezen voor fiscale mediation.
Daarbij wordt getracht om langs minnelijke weg met de Belastingdienst tot een oplossing van de problemen te komen. Uit recente cijfers blijkt dat de keuze voor fiscale mediation vaak sneller, goedkoper en daardoor ook effectiever werkt dan een fiscaal juridiche procedure. Fiscale mediation kan onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden zowel op verzoek van de Belastingdienst als van de belastingschuldige.

Overige advisering en werkzaamheden belastingen en sociale verzekeringen
Iedereen krijgt wel eens te maken met een bijzondere belastingsituatie. Bijvoorbeeld ingeval van huwelijk, schenken en overlijden.
Dat betekent aangifte Successiewet doen voor schenkingsrecht en erfbelasting.

Indien nodig schakelen wij daarbij voor u een externe deskundige in, zoals een accountant, notaris, advocaat of verzekeringsadviseur.
Soms kan het correct invullen van formulieren, bijvoorbeeld voor Aow, Anw, Wao, Wia, enz. problemen opleveren. Dan behandelen wij dat voor u met kennis van zaken.
Heeft u Belastingzaken in het buitenland, bijvoorbeeld een Duits pensioen of ander inkomen en vermogen? Ook daar weten wij de weg, helpen met raad en daad en regelen de zaak voor u.

Contact
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier, per e-maiil of bel gewoon even. Wij zullen u graag verder informeren of een afspraak maken.

 Logo transparant 125

 

Adres

Postadres
Voorkamp 6
8474 AG  Oldeholtpade (Fr)

Contact

(M) 06 28703030
(E) info@jansen-belastingpraktijk.nl
(W) www.jansen-belastingpraktijk.nl

Bedrijfsgegevens

MBD Belastingadviseurs
Handelsregister KvK nr.  82.60.29.13
Omzetbelasting  NL001218230B10