Over Cornelis Jansen       

                                               pasfoto   

                                                 Het is niet altijd goed over jezelf te vertellen,
                                                        beter te luisteren naar de ander.... 

Toch moet die wel weten met wie hij te doen heeft. Dat is immers een
basisgarantie voor de aangeboden kennis en ervaring.
Hierna in vogelvlucht de zakelijke levensloop van mij, Cornelis Jansen, geboren in Leiden. Tegenwoordig woonachtig en werkzaam als zelfstandig belastingadviseur in de gemeente Weststellingwerf in Zuid-Oost Friesland.

1968 Opleiding belastingconsulent Leiden en Eindhoven. Facultatieve studie fiscaal verzekeringsrecht  Leven en Pensioen in Nijmegen en Tilburg. Lid Nederlandse Vereniging voor Verzekeringswetenschap (fiscale zaken) in Utrecht.
1973 Werkzaam als medewerker accountancy en belastingadviseur op een middelgroot accountantskantoor (later onderdeel van de "big four") in Nijmegen.
1976 Vestiging Bureau voor Administratieve en Fiscale Dienstverlening gericht op administraties, belastingen en bedrijfsorganisatie voor handel, ambacht en vrij beroep in de regio Nijmegen en wijde omgeving.
1984 Oprichting ADVICE Financieel Management, maatschap voor Accountancy, Belasting- en Verzekeringsadvisering, in de regio Nijmegen, ook werkend voor vele landelijk bekende relaties in de sectoren cultureel- en artiestenmanagement (radio/tv/theater).
2011 Na ruim 35 jaar de leiding van een bloeiend kantoor overgedragen aan een jongere generatie vennoten bij ADVICE,  waaronder mijn zoon Edwin Jansen.
2012 Oprichting DA VINCI, bedrijfskundig instituut voor opleiding en begeleiding van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Doel: mijn bedrijfskundige kennis en ervaring via opleidingen en begeleiding over te dragen aan startende ondernemers. Samenwerking met de Hoge School Arnhem Nijmegen bij de praktische ontwikkeling en begeleiding van jonge ondernemers..
2014-2015  Verblijf in het buitenland, naast Duits/Nederlandse fiscale advisering, ook actief op het gebied van het internationaal tourisme.
2016 Vestiging Belastingpraktijk Cornelis Jansen, een kleine, maar gespecialiseerde belastingpraktijk voor de sector MKB, Vrije Beroepen en Particulieren.
De praktijk werkt waar mogelijk op maatschappelijk betrokken wijze met aandacht voor mens, maatschappij en milieu. In het bijzonder bij de dienstverlening aan particulieren en kleine ondernemers ligt het accent minder op het winstoogmerk, maar meer op de sociale betrokkenheid (zie MBD Project)
2021 Belastingpraktijk Jansen & Partners. Uitbreiding van de organisatie met een samenverkingsverband voor de verbreding en specifiek dienstenaanbod op het gebied van administratieve dienstverlening aan ondernemers in het MKB en Vrij Beroep. 
2022 Belastingpraktijk Cornelis Jansen. Specialisatie als Senior Adviseur specifieke fiscale en fiscaal juridische belangen als onderdeel van Jansen & Partners VOF

Netwerk partner adviseurs
Niemand heeft alle wijsheid in pacht....., het is dus verstandig, wanneer het nodig is, om aanvullende deskundigheid in te schakelen.

Naast eigen specialismen, maken wij in onze praktijk gebruik van een netwerk van ervaren en betrouwbare partners in de sectoren notariaat, advocatuur, accountancy, bank- en verzekeringswezen. In voorkomende gevallen kunnen wij adviseren en doorverwijzen, bemiddelen of vertegenwoordigen bij een of meerdere van deze deskundigen, ieder op hun specifieke terrein. Dat biedt extra zekerheid, werkt verhelderend en.... bespaart kosten omdat wij de zaak op juiste wijze kunnen voorbereiden en begeleiden. Een onafhankelijke samenwerking met andere deskundigen in het belang van de klant heb ik altijd erg belangrijk gevonden.

Geen one man praktijk
Hierboven stel ik mij als verantwoordelijk praktijkhouder aan u voor.
Ik stel mij dan ook persoonlijk garant voor de kwaliteit die u geboden wordt. Maar, natuurlijk ben ik geen duizendpoot die alles alleen klaart.
Ik werk met bureau- en praktijkondersteuning van mijn partner en kan binnen een samenwerkingsverband flexibel beschikken over vakkundige en betrouwbare medewerkers.
Bij de uitvoering van mijn praktijk conformeer ik mij aan de doelstellingen van:

Register Belastingadviseurs
Deze verening staat in voor de kwaliteit van de door haar leden geboden fiscale en fiscaal juridische adviezen en diensten 

Vereniging voor Belastingwetenschap
Deze vereniging houdt zich bezig met wetenschappelijke arbeid op het gebied van de belastingwetenschap en is de kraamkamer van ons belastingstelsel.

Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)
Steeds meer geschillen die een particulier of ondernemer met de Belastingdienst heeft worden opgelost door middel van mediation. Ook in mijn praktijk streef ik naar het oplossen van schier uitzichtloze geschillen buiten het fiscaal juridische traject. Ik heb dan ook al vele jaren en vaak met succes cliënten mogen begeleiden bij fiscale mediation. Deze methode om geschillen op te lossen wordt steeds vaker verkozen boven de gang naar de rechter. Steeds belangrijker ook wordt de begeleiding van klachten gericht tegen de overheid en dan met name tegen de Belastingdienst.

Graag nodig ik u uit om in een vrijblijvend gesprek met mij kennis te maken. Neem contact op om een afspraak te maken, bijvoorkeur via het rechtstreekse contactformulier, maar via e-mail of telefoon kan dat natuurlijk ook.

Logo transparant 125 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adres

Postadres
Voorkamp 6
8474 AG  Oldeholtpade (Fr)

Contact

(M) 06 28703030
(E) info@jansen-belastingpraktijk.nl
(W) www.jansen-belastingpraktijk.nl

Bedrijfsgegevens

MBD Belastingadviseurs
Handelsregister KvK nr.  82.60.29.13
Omzetbelasting  NL001218230B10